chair-merano-311401-003
chair-merano-311401-002chair-merano-311401-00445

Krzesło Merano

1,290 zł

Produkt dostępny na zamówienie

Kategorie: , , .

Opis produktu

Krze­sło z naj­now­szej kolek­cji firmy TON, to połą­cze­nie pod­stawy z litego drewna dębowego oraz har­mo­nij­nego kształtu sklejki dębowej na sie­dzi­sku i opar­ciu.

Wymiary: cał­ko­wita wyso­kość 79 cm, wyso­kość do sie­dzi­ska 47 cm, sze­ro­kość sie­dzi­ska 44 cm, głę­bo­kość 42,5 cm.

Pro­du­cent: TON

Pro­dukt na zamó­wie­nie, czas ocze­ki­wa­nia około 6 tygodni.