Zdjęcia Sklep5
008-f9116721e31a4920b3c17ca46b4a7068009-7f715bef65504e7f8b967f4a185acd6a010-aa19ab7e25704f4baf67fbc1107abd90004-88749bc50a1f4100820b85ea7d3461a2

Fotel Merano

1,190 zł

Produkt dostępny na zamówienie

Kategorie: , , .

Opis produktu

Fotel wyko­nany z drewna bukowego, piękna forma opie­ra­jąca się na dwóch osiowo krzy­żu­ją­cych się sklejkach. Kolor Black Grain, z widoczną strukturą drewna.

Wymiary: wyso­kość cał­ko­wita 78 cm, wyso­kość sie­dzi­ska 45 cm, sze­ro­kość sie­dzi­ska 47,5 cm, wyso­kość do pod­ło­kiet­ni­ków 66 cm.

Pro­du­cent: TON

Pro­dukt na zamó­wie­nie, czas ocze­ki­wa­nia około 6 tygodni.

Nr kat. 321400