Kubek buźka białe listki

35 zł

Na stanie

Opis produktu

Wyso­kiej jako­ści biały kubek cera­miczny z wzo­rem buźki z białymi listkami, ręcz­nie malo­wany według autor­skiego pro­jektu. Z uwagi na to, iż każdy pro­dukt jest malo­wany ręcz­nie, deli­katne róż­nice mię­dzy wzo­rem na zdję­ciu, a Twoim przy­szłym kub­kiem mogą się pojawić.

↔ szerokość 10cm + 3cm ucho
↕ wysokość 10cm

Pro­du­cent: For.rest

Wysyłka: 24h