Regulamin konkursu „Zainspiruj się z Opa&Company”

 

$1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich obywa się konkurs „Zainspiruj się z Opa&Company” zwany dalej „Konkursem”
 2. Organizatorem konkursu i sponsorem nagród jest Opa&Company, z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Bocheńska 5 lu3, Partnerem konkursu jest grupa Blogi Wnętrzarskie (http://www.blogiwnetrzarskie.pl/)
 3. Konkurs trwa w terminie od 17.06.2015r. do 1.07.2015r. do godziny 23:59 na zasadach określonych w niniejszym regulaminie

$2 Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział każdy autor polskojęzycznego bloga.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie Konkursu postanowienia.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo)
 3. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

$3 Termin i zasady konkursu

 1. Konkurs trwa w terminie od 17.06.2015 do 1.07.2015 do godziny 23:59
 2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wpisu na swoim blogu dotyczącego wnętrzarskich lub designerskich inspiracji. Wpis ma zostać uzupełniony dwoma produktami ze sklepu http://opaandcompany.com/ wraz z podanym źródłem/linkiem do produktów. We wpisie powinna się znaleźć również informacja o specjalnym kodzie rabatowym dla czytelników bloga dającego -15% na zakupy w dziale DODATKI w sklepie online (http://opaandcompany.com/kategoria-produktu/dodatki/).kod zniżkowy : opaandblogi
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy: a)Wkleić w komentarzu pod postem na grupie Blogi Wnętrzarskie (https://www.facebook.com/groups/forumwnetrzarskie/ ) informującym o konkursie link do wpisu na swoim blogu. b) Udostępnić wpis na fanpage swojego bloga
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4.07.2015r.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden wpis ze swojego bloga.
 6. Jeśli pozostałe zdjęcia we wpisie nie należą do autora – uczestnika konkursu, jest on odpowiedzialna za wskazanie autora bądź jego źródła pochodzenia.
 7. Uczestnik konkursu, przesyłając pomysł na konkurs ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

$4 Zwycięzcy i nagrody

 1. W konkursie nagrodzonych zostanie 3 uczestników, którzy właściwie dokonali zgłoszenia, a których wpisy okażą się najciekawsze.
 2. Nagroda główna dla zwycięzcy konkursu otrzyma bon o łącznej wartości 300 złotych do wykorzystania w sklepie stacjonarnym lub internetowym Organizatora konkursu
 3. Dodatkową nagrodą, dla osób które zajmą miejsca 2 i 3 będą upominki od Opa&Company.
 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową w terminie do 3 dni po zakończeniu konkursu.
 5. Zwycięzca powinien potwierdzić odbiór Nagrody i podać adres (na który zostanie doręczona Nagroda) w terminie do 5 dni od daty otrzymania powiadomienia o wygranej.
 6. Nagrodzonemu Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zamiany nagrody rzeczowej na jej ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju.
 7. Podmiotem odpowiedzialnym za wysyłkę nagród jest ich sponsor – Opa&Company.
 8. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej, w terminie do 20 dni od daty zakończenia Akcji. Za datę zakończenia Akcji uważa się datę opublikowania postu z listą zwycięzców.
 9. W przypadku braku terminowego podania adresu do wysyłki Nagrody, Juror ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu

$5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie sklepu Opa&Company
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku, do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.Wszystkie pytania i uwagi można kierować na adres: sklep@opaandcompany.com, umieszczając w tytule e-maila nazwę Konkursu: „Zainspiruj się z Opa&Company”.
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjnomarketingowych Organizatora. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Pobierz – Regulamin konkursu Opa&blogi – plik PDF 0,1MB

4BV_15SS_22 5BV_15XPRS_APR_01 1BV_14XPRS_OCT_01 2BV_15SS_15